All posts by WellnessFASS

WellnessFASS – Wellness im eigenen Garten Gönnen Sie sich ein Badefass oder Aussen-Sauna und geniessen Sie Erholung in privater, entspannter Umgebung. www.WellnessFASS.ch - www.KanadaFASS.ch

നീന്തൽക്കുളം ബദൽ – നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ ഒരു ചൂട് ട്യൂബും

ബാത്ത് വീപ്പ വെൽനെസ് വീപ്പ അവലംബം-52നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ ഒരു ചൂടുള്ള ഷവറും നീന്തൽക്കുളം അനുയോജ്യമായ ബദൽ ആണ്. വേനൽ അല്ലെങ്കിൽ ശീതകാലം എന്നു്, മരയടുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഹോട്ട് എപ്പോഴും രസകരമായ