ជា​ថ្មី – នេះ​អាងទឹក​ក្ដៅ​ដែល​អាច​រក​បាន​នៅ​លើ​ខ្ទម SAC បាន

ក្តៅ​ឯកសារយោង​-109 ធុង​ស្ប៉ា​ធ្វើជា​អាងទឹកការ​ងើប​ឡើង​វិញ​ក្នុង​អាងទឹក​ក្ដៅ​នៅ​ខ្ទម SAC បាន

(1,113 ភ្ញៀវទេសចរដែលបានមើលប្រកាសនេះ)

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

គេហទំព័រនេះប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ Akismet. ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកដែលត្រូវបានដំណើរការអត្ថាធិប្បាយ.