කඳවුරු බැඳී හා-Pod නිදන-බූලියක් වත්ත නින්ද බැරලයක WellnessFAS

Pod කඳවුරු බැඳී – නින්ද ඩ්රම් යුරෝපය

Unsere Camping-Pods und Sleeping-Barrels erhalten Sie in verschiedenen Grössen und Holzarten.
පළමු ප්රමාණය තෝරා (දිගු), ලී වර්ගය (ස්පෘස්, Larch, ThermoWood) හා විකල්ප ( කවුළු, Türart, උපාංග) හා බාහිර වර්ණ.
Tip: Der Camping-POD ist auch als Sauna erhältlich!

අපගේ විස්තරාත්මක සියලුම තොරතුරු මිල දර්ශකය .

අප අමතන්න ස්ථාපන උපදෙස් හා ත්රිමාණ චිත්ර සඳහා අප.

(2,352 නරඹන්නන් මෙම පශ්චාත් දෙස බලා ඇත)

2 "මත සිතුවිලිPod කඳවුරු බැඳී – නින්ද ඩ්රම් යුරෝපය”

  1. Guten Tag Herr Cavegn
   ඔබේ විමසිම සදහා බොහෝ ස්තුති. Die Unterlagen haben wir Ihnen per E-Mail zugestellt.
   Wir empfehlen Ihnen unseren Camping POD mit einer Länge von 4.8m. Dieser qualitativ hochwertige Camping POD besteht aus zwei Räumen und bietet Ihnen oder Ihren Gästen ein unvergessliches Camping Erlebnis. Zusätzlich können Sie noch Möbel wie ein Doppelbett, 3 Bänke (1 Bank kann für ein Bett ausgezogen werden) und einen Tisch gleich mitbestellen.
   අපි උදව් කිරීමට සතුටු වෙනවා, rufen Sie uns an, Tel. 052 347 37 27 oder geben Sie uns Ihre Telefonnummer bekannt.
   අවංක,

   Sibylle ජර්සි
   WellnessFASS

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

මෙම වෙබ් අඩවිය ස්පෑම් අඩු කිරීමට Akismet භාවිතා. ඔබේ අදහස දත්ත සකස් කරන ආකාරය ගැන දැනගැනීම.

CHF සිට 1699.- ලාභ සිට ෙවනුෙවන් තනි අයිතිය – BadeBOTTI.CH ස්විස් මුල් උණුසුම් තටාක හුමාල ස්නානය උද්යානය Gazebo – උණු බාල්දි එළිමහන් හුමාල ස්නානය Jacuzzi – ගෙදර රෙස්ට් හා ලිහිල් කිරීම – Badefass – Gartensauna – Gazebo විසින් සියතින්ම තැනූ

විශේෂ කාර්ය - දක්වා 30% වට්ටම් !